วันนี้ระหว่างรอเวลาสำหรับการวิเคราะห์ตรวจ Special Test : Ceruloplasmin ก็เลยมาช่วยพี่ผอบรับสิ่งส่งตรวจ ก็ทำไปตามปรกติ อันไหนที่เป็น Barcode เราก็ยิง ๆ แล้วตั้งไว้ รอใบจาก printer แล้วมีอยู่รายหนึ่งเป็นใบ Lab. สีเขียวห่อสิ่งส่งตรวจมาเรียบร้อยโดยมี Tube NaF และ Tube Clotted blood อยู่ข้างใน ผู้เขียนก็แกะห่อออก แล้วก็เดินจากไปทำ Test พิเศษต่อ ปรากฏว่าได้ยินเสียงพี่ผอบ ร้องเรียกผู้เขียนจึงออกไปดู พี่ผอบบอกว่า สิ่งส่งตรวจที่ผู้เขียนแกะเมื่อกี้นี้ ไม่มีชื่อ หรือไม่มี Sticker เลย รวมทั้งไม่มี barcode ด้วย จะรับหรือส่งกลับไปดี?.....(ผู้เขียนยอมรับว่าตัวเองสะเพร่าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ได้ดูความสมบูรณ์ของสิ่งส่งตรวจเลย)

  ที่เห็นแถบขาว ๆ เป็น Chem No. Lab และ Label Sticker NaF blood

และด้วยเหตุดังนี้
1. ใบ Lab. ห่อสิ่งส่งตรวจมาอย่างเรียบร้อย และใบ Lab. ก็ผ่านการปั๊มชำระเงินจาก OPD (คาดว่าน่าจะเป็นของบุคลากรที่อาจเจาะเลือดมาส่งเอง)เพราะโดยปกติใบ Lab. เลิกใช้กันแล้ว และคนไข้นอกก็จะเป็นระบบ Barcode ทั้งหมด
2. มีกรณีที่เป็นใบ Lab. อยู่รายเดียว นอกนั้นเป็น Barcode ทั้งหมด และรายอื่น ๆ ก็มี Barcode เรียบร้อยครบทุก Tube
3. ไม่อยากให้ผู้รับบริการเสียเวลาในการที่จะต้องรอผลการตรวจ

และผู้เขียนตัดสินใจรับ แต่แก้ปัญหาโดยใช้วิธี Label เขียนไว้ที่ใบ Lab. ว่าไม่มีข้อมูลผู้ป่วย รวมทั้ง Note ลงในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายด้วย

   

ผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และดี หรือไม่