โจทย์จากพันธ์มิตรวิชาการ

โจทย์จากพันธ์มิตรวิชาการ

โจทย์จากพันธ์มิตรวิชาการ

กิจกรรมบูรณาการที่จะสร้างงานและสร้างเงินได้ หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนดำเนินการไม่มากนักมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดก่อให้เกิดรายได้บ้างพอสมควร เช่น

1.กลุ่มปลูกพืชผักอาหาร 

2.กลุ่มเลี้ยงเป็ด

3.กลุ่มเลี้ยงวัว

4.กลุ่มการเลี้ยงกบ

5.กลุ่มการเลี้ยงปลา

6.กลุ่มการเลี้ยงจิ้งหรีด

7.กลุ่มแปรรูปอาหาร

ปีที่ 1 เป็นการค้นหาตนเอง และกิจกรรมที่เหมาะสมและข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรม

ประเด็นวิจัย  อาชีพใดหรือกิจกรรมใดที่เหมาะสมกับชุมชนและครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)