วิชา นโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์

นักศึกษาสรุปและวิเคราะห์หนังสือเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์
นักศึกษาสรุปและวิเคราะห์หนังสือเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชา นโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ความเห็น (0)