แก่นธรรม (8)

        "พระพุทธเจ้าคือผู้ตื่น   พุทธศาสนาคือศาสนาแห่งการตื่น   พุทธศาสนิกชนไม่ใช่ผู้บูชาเทพเจ้า   แต่เป็นคนที่มุ่งมั่นเรียนรู้เพื่อความเป็นผู้ตื่น"

แก่นธรรม (1)   แก่นธรรม (2)   แก่นธรรม (3)   แก่นธรรม (4) 

แก่นธรรม (5)   แก่นธรรม (6)   แก่นธรรม (7) 

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)