GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (6) : ไม่ทบทวน

- AAR คือเครื่องมือทบทวนการปฏิบัติงานและเรียนรู้ร่วมกันที่ดีที่สุด
- (ไม่) มีการเก็บข้อมูล/สารสนเทศในภาพรวม   สำหรับนำไปทบทวนในระดับความหมายที่สูงขึ้นไป
- เมื่อทบทวนในระดับสูงแล้ว   (ไม่) ท้าทายระดับปฏิบัติงานโดย "โยนลูกบอล" (ภาษาโตโยต้า) ถามว่าเป้าหมายใหม่ที่โยนมาถาม   พอจะรับคำท้าได้ไหม
- ระดับสูงต้องทบทวนสถานการณ์ภายนอกและตรวจสอบความสามารถในการแข่งขันขององค์กร   ทบทวนอนาคตขององค์กรเมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต - ทบทวนแบบ foresight

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (1)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (2)  

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (3)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (4)

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (5)

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): องค์กรเรียนรู้
หมายเลขบันทึก: 28689
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)