ปรัชญาของกระบวนการ HA

ปรัชญาของกระบวนการ HA

เอาไว้ศึกษาให้เข้าใจในปรัชญา HA อย่างถ่องแท้  เผื่อมีบางท่านอาจจะหลงลืมไปค่ะ

1)         HA คือกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ
2)         การเรียนรู้สำคัญเกิดจากการประเมินและพัฒนาตนเองในโรงพยาบาล
3)         เป้าหมายของ HA คือการส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
4)         ผู้เยี่ยมสำรวจเป็นผู้แทนของ พรพ. เป็นแขกรับเชิญของโรงพยาบาล เป็นกัลยาณมิตร มิใช่ผู้พิพากษา มิใช่ผู้ตรวจสอบ 
5)         การเยี่ยมสำรวจคือการยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลและการกระตุ้นให้เห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กว้างขึ้น
6)         ความสำเร็จของการเยี่ยมสำรวจคือความสุขของผู้ได้รับการเยี่ยมสำรวจ แม้ว่ายังมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะบอกเขาอย่างไรทำอย่างไรให้เขาเห็นสิ่งที่ต้องทำอย่างมีความสุข ยินยอมไปปฏิบัติตามอย่างมีความสุข
7)         การรับรองคือการให้กำลังในการทำความดีและส่งเสริมให้ทำดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิใช่การตัดสินได้ตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)