ผู้นำที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องมี 3 หน้า

หน้าที่ 1 คือหน้านอก  บอกความงามว่ามีร่างกายที่สง่างาม บุคลิกดีเหมาะสมในการเป็นผู้นำ

หน้าที่ 2 คือหน้าใน     บอกความดีใจในด้านจิตใจ รู้จักการให้และเสียสละ รวมถึงด้านจริยธรรม

                              คุณธรรมที่ดีงาม

หน้าที่ 3 คือหน้าที่       บอกถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นสิ่งสำคัญ

                               ในการเป็นผู้นำที่จะนำพาองค์กรประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานธุรการความเห็น (0)