ไปสัมมนาฯ กับ มสธ.

ที่ห่างหายและขาดการติดต่อนั้น เพราะดิฉันไปเติมวิชา......

   เมื่อวันที่ 5 - 9 พ.ค. 2549 ดิฉันไปสัมมนาฯ กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับ "ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์"  ได้รู้จักเพื่อใหม่ ๆ อีกประมาณ 30 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน  ซึ่งการสัมมนาฯเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง เวลา 22.00 น. มีทั้งเนื้อหาสาระล้วน ๆ  เนื้อหาสาระผสมสันทนาการ  และกิจกรรมเชิงสร้างสรร โดยเฉพาะการจัดงานเลี้ยงตอนกลางคืนก็มีสาระ โดยมีการให้ด้วย เช่น คะแนนความร่วมมือ  การมีส่วนร่วม และความคิดสร้างสรร  ซึ่งมิใช่จัดงานเลี้ยงเพื่อความสนุกสนานเฮฮาอย่างเดียว จึงทำให้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง จึงมีภาพมานำเสนอและเล่าสู่ให้ทุก ๆ ท่านให้เห็นกัน

    ถ่ายรูปกับเพื่อน ๆ ห้อง 2

                          

     ใส่เสื้อทีม "สีเหลือง" กันทุกคน

                          

     งานแสดงตอนกลางคืน "หนังตะลุง"

                        

     คติพจน์ประจำรุ่น "ฉัตรมงคล'49" ที่ชนะเลิศการประกวดจาก 7 กลุ่ม

                        

     ห้อง 2 จำนวน 25 คน มี รศ.ดร. จินดา ขลิบทอง เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

                      

     ตอนแบ่งกลุ่มย่อยอยู่ "กลุ่มกะล่อน" มีสมาชิก จำนวน 5 คน อีกคนเป็นตากล้องถ่ายภา

                  

 

     ลูกศิษย์เป็นคนเต้น ส่วน ทีมวิทยากรเป็นนักร้อง ๆ ทีเดียว 10 เพลงรวด

                 

   เป็นบรรยากาศเล็ก ๆ น้อย ๆที่นำมาฝากกับทุกท่าน "ทำงานไป เรียนรู้ไป สนุกแต่ได้สาระ."

                                                 ศิริวรรณ  หวังดี

                                              15 พฤษภาคม 2549

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)