รักไทย รักภาษาไทย

๒๙  กรกฏาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

"...เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล

จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้

ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ

อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง

คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน

อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์โดยวิธีใช้..."

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๐๕)

 

 

 

 

น้องป.๒ ร้องเพลงสาวเจียงใหม่        น้องป.๓ ร้องเพลงอุ๊ยคำ                      น้องป.๔ ร้องเพลง นกแล                 น้องป.๕ ร้องเพลงจ้างมันเต๊อะ                  พี่ป.๖ ร้องเพลง สาวมอเตอร์ไซด์      ทุกสายชั้นอนุรักษ์ภาษากำเมืองด้วยค่ะ   

    ทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะครู  นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี เราเป็นคนไทยรักภาษาไทย  เราจะช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้ถูกต้อง  ออกเสียงชัดเจน  นำไปใช้อย่างเหมาะสม  สมกับที่เราเกิดมาเป็นคนไทยค่ะ

สวัสดีค่ะ