อยากถามความรู้สึกท่านที่ใช้บล็อก GotoKnow ท่านอื่นๆว่าคิดเห็นอย่างไรกับ ปัญหานี้ และ พบอะไรบ้างในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะ คำถามจากพี่โอ๋-อโณ ผมเห็นว่ายาวและจะ ลปรร.ด้วย ก็นำมาบันทึกไว้ดังนี้

     ผมเจอจน...ปัญหาหายไปแล้ว เพราะเข้าใจในความเป็นไปครับ แรก ๆ ที่ผมใช้ GotoKnow ไม่ค่อยมีคนใช้มากนัก นับที่ยังอยู่ตอนนี้ก็เช่น อ.หมอวิจารณ์ ดร.ประพนธ์ Dr.Ting อ.หมอJJ อ.หมอปารมี อ.วิบูลย์ อ.beeman คุณบอย อ. Handy นี่มาช่วงกลาง ๆ และหายไปพักหนึ่ง กลับมาอีกทีติดเลย หรือท่านอื่น ๆ ที่ผมไม่ได้เอ๋ยนาม และ 2 นักพัฒนาระบบ อ.ดร.จันทวรรณ และ อ.ดร.ธวัชชัย หน้าใหม่เข้ามาก็ออกไป คนอ่านก็ไม่เยอะอย่างตอนนี้ ตอนนี้ Gotoknow ประสบความสำเร็จ (ติดตลาด...ว่างั้นเถอะ) ผมเองหลัง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของ GotoKnow ไปเสียแล้ว มองด้วยความภาคภูมิใจครับ นี่คือผลด้านบวกของ GotoKnow และไม่มีอะไรมาลบล้างลงได้ เพราะอย่างนี้แหละดีแล้ว และไม่ควรไปแก้ตรงนี้ แม้จะเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

      ด้านผลกระทบที่พี่โอ๋ ชวนคุย ผมเองก็ตีพิมพ์บันทึกได้น้อยลง ทั้ง ๆ ที่จดบันทึกไว้มากกว่าที่เห็น (MS-Word) เพราะแต่ละบันทึกใช้เวลาจัดการมากกว่าที่เขียน และจะนานมากหากใช้รูป (อยากใช้ด้วยมาก) บางทีก็หลุดไปเลย ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ ตรงนี้ผมเคยลองไปใช้ Internet ความเร็วสูง ก็ปัญหาหมดไป มีบ้างบางครั้งที่เข้า Gotoknow ไม่ได้เลย แต่พอรอนิ่ง ๆ สักครู่ก็จะได้เองตามปกติ ตรงนี้ผมมองว่าเพราะ Server มีคนเข้าใช้พร้อม ๆ กัน ยิ่งโดยเฉพาะพวก Search Engine เข้ามาเอาข้อมูล (อ.ดร.จันทวรรณ เคยแจ้งให้ทราบไว้)

     ที่พี่โอ๋เจอผมมองว่าเพิ่ง 2-3 วัน แต่ผมใช้ GPRS บ้าง โทรศัพท์บ้านบ้างของ TOT ความเร็วจะอยู่ที่ 40-50 K. เท่านั้นครับ ยากยิ่งหลายเท่านัก หากมองไปในงานที่ผมทำเครือข่ายทีมงานผม จึงยังเข้ามาไม่ได้เลยครับ (อยู่ในชนบทส่วนใหญ่) ได้แต่อ่านสิ่งที่ผมนำเสนอถึงเขาไว้ เขาก็ใช้วิธีปรินท์ไปติดบอร์ดให้ได้อ่านกัน สิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมักใช้คำว่า "อย่างน้อยมีคนอ่านแล้ว....ครั้ง" หากนับจากตัวเลขที่ระบบรายงานไว้

     ใช่ว่า Gotoknow จะหยุดนิ่งในด้านการพัฒนาระบบ รับรู้อยู่ตลอดเวลาว่า อ.ดร.จันทวรรณ และ อ.ดร.ธวัชชัย เหนื่อย แต่ในความเหนื่อยเชื่อว่าเกิดปิติอย่างสูง เพราะ Gotoknow เป็นเครื่องมือ KM ได้จริง และเพราะ "อิสระ" บนฐานความเป็นวิชาการที่พอดี ๆ Gotoknow วันนี้จึงโตเร็วมาก

     ผมยังรับรู้ได้ว่าสังคมใน Gotoknow มี "อิสระ" "ไร้รูปแบบ" "มีความเป็นวิชาการ" "เคารพในศักดิ์ศรีกันและกัน" ผู้ใช้มี "จริยธรรม" ในการนำเสนอสารออกมาและรับเสพเข้าไป --> ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็งของ Gotoknow ที่จะมีจุดอ่อนบ้างในเรื่องหลัง ๆ มาช้า ก็ตกไป เพราะรอได้ครับ และตลอดเวลาที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกใน Gotoknow นี้ เกือบ 9 เดือน เห็นความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นทุกวันครับ พลอยปิติไปด้วยจริง ๆ

     หมายเหตุ: บันทึกนี้บันทึกขึ้นสืบเนื่องมาจากประเด็นที่พี่โอ๋ ตั้งคำถามไว้ที่บันทึก ปัญหาสาหัสในการเข้าใช้ GotoKnow....จะมีบ่อยไหมคะนี่??