เครื่องเอกซเรย์เต้านมโดยเฉพาะ  ต้องมีโฟคอลสปอตขนาดใหญ่  ไม่เกิน ____________มม.  ทำไม?  ____________