วันที่ 10  พฤษภาคม  2549  ในพิธีเปิดงานวันเกษตรกร ของจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2549 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพศาล  รัตนพัลลพ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกร  สรุปแนวทางการปฏิบัติที่ท่านผู้ว่าได้เสนอแนะ และพูดคุยกับเกษตรกรและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานนั้น  โดนใจมากครับ ผมและคุณสายัณห์ต่างก็หันมามองหน้ากัน เพราะอะไรทราบไหมครับ...

      ผวจ.กำแพงเพชร (ไพศาล  รัตนพัลลพ)

          ก็เพราะแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวมานั้น  ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทีมงานได้คิด และกำหนดเป็นเป้าหมายของการทำงานไว้ทั้งหมด (เป็นเรื่องเดียวกัน)   เพียงแต่เราอาจจะต้องคอยหาความเหมาะสมของเวลาและโอกาสที่เอื้ออำนวยที่จะมาถึง  เพื่อที่เราจะสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางเพื่อสู่เป้าหมายเหล่านั้น  แต่ก็อย่างค่อยเป็นค่อยไป    เมื่อท่านผู้ว่าฯ ได้ให้แนวทางไว้เช่นนี้ก็ย่อมกับว่าโอกาสในการทำงาน..มาถึงแล้ว.. ตัวอย่างที่ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้แนวทางไว้ เช่น

  • แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ท่านผู้ว่าฯ ให้แนวทางที่สำคัญไว้ก็คือ  เกษตรกรจะต้องหาวิธีลดต้นทุนการผลิต  เพราะหากลดต้นทุกลงได้แม้จะมีปัญหาราคาตกต่ำเกษตรกรก็ยังอยู่ได้ งานนี้มีของดีอยู่เยอะเลยครับ ลปรร.ได้ไม่ยาก
  • ท่านเน้นการผลิตพืชที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี และยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์  กิจกรรมนี้เราก็กำลังทำกันอยู่แล้ว
  • งานวันเกษตรกรในปีต่อๆ ไปจะมีการปรับรูปแบบ เพิ่มสาระของการนำเสนองานวิชาการ การจัดเวทีที่เน้นงานวิชาการที่จะให้เกิดการ ลปรร.และจะเกิดประโยชน์ต่ออาชีพของเกษตรกรอย่างแท้จริง  เอ๊ะ...เราก็เพิ่งคุยกันไปเมื่อวานนี้เอง
  • ฯลฯ

          ยังมีอีกหลายประเด็น แต่ 3 ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ใหญ่ และสามารถต่อท่อไปสู่ประเด็นอื่นๆ ได้อีกมาก  และที่สำคัญเราเริ่มเห็นทางสว่างขึ้นมาบ้างแล้วในการที่จะนำแนวทางทั้งหมดนั้นไปสู่กระบวนการจัดการความรู้ คือสู่การปฏิบัติ  และวางแผนสำหรับการร่วมมือกันนำมาผสานกันกับงานวันเกษตรกร  ซึ่งผมได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ครั้งหนึ่งแล้วว่า อยากนำKMมาสวมในงานวันเกษตรกร ตอนนี้เห็นโอกาสแล้วล่ะครับ

          บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ ตอนต่อไปจะนำเสนอว่าประเด็นใดในกิจกรรมของงานวันเกษตรกรของปีนี้ ที่เราคิดว่าน่าจะปรับได้และจะปรับอย่างไรในปีหน้า เพื่อให้KMเป็นเนื้อเดียวกันกับงานวันเกษตรกร

วีรยุทธ  สมป่าสัก