ความเห็น 29436

ผู้ว่าฯ กับทิศทางจัดการความรู้การเกษตรของกำแพงเพชร

IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

พี่วีรยุทธ

นับเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะครับที่ ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และให้โอกาส เข้าใจ และเข้าถึง โดยใช้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ ไม่ละเลยบริบทที่มีอยู่ อีกทั้งยัง เหมาะสมกับสถานการณ์

"คนทำงาน" บางทีก็ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่า "ผู้ใหญ่" ให้ความสำคัญ เข้าใจ และให้กำลังใจ ผลักดัน เท่านี้ งานพัฒนาดี สร้างสรรค์ ก็เริ่มกระบวนการขับเคลื่อนไปได้ไม่ยากนัก

ข้อสังเกตประการหนึ่ง ที่ได้อ่านบันทึกของพี่บ่อยครั้ง ในหลายๆบันทึกก็คือ สมรรถนะของบุคลากร ที่มีคุณภาพ ที่กำแพงเพชรตรงนี้เป็น "หัวใจ" ของงานทุกๆอย่าง  ผมขอชื่นชมครับ

ประเด็น "เกษตรอินทรีย์" น่าสนใจ แต่ผมค่อนข้างมีองค์ความรู้น้อย แม้ว่าเป็นลูกเกษตรกรตัวจริง แต่อยากจะให้ พี่วีรยุทธ เขียนบันทึกประเด็นนี้บ้างนะครับ ผมจะได้ความรู้ด้วยและขอแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาตัวเองไปด้วยครับ

คารวะครับ