สรุปการจับฉลากหา Buddy รุ่น 1 ดูแลรุ่น 2

ใช้สำหรับดูแลรุ่นน้องต่อๆไป

สรุป Buddy ที่จับฉลากได้ดังนี้

1.  นางสาวรุ่งศิริ ลิ้มสุขสันต์ +นางพรอุษา ประสงค์วรรณ
2.  นางสาวอมรรัตน์ ชอบธรรมดี +  นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ
3.  นางสาวภัชธีญา บุญพล +  นางสาววรางคณา เลี้ยงตน
4.  นางสาววรัญญา ทองคงอ่วม
5.  นางสาวนรกมล ใหม่ทอง
6.  นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ +  นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล
7.  นางจารุณี จันทร์เปล่ง +   นางศรีสุดา เจียะรัตน์
8.  นายศราวุธ อยู่เกษม +  นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา
9.  นายอภิชาติ ธิติพิทยาภรณ์ +  นางสาวพัชรินทร์ คมคำ
10.  นางสาวศิริกมล กันศิริ +  นางสาวธนพร บุญมุสิก
11.  นางสาวธัญญา มนต์ศิลป์ + นางสุกัญญา คุณกิตติ

                      Buddy ของผม

บัดดี้

          นายศราวุธ อยู่เกษม +  นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อนช่วยเพื่อน#ประกาศ#บันทึกส่วนตัว#รับน้อง#น้องใหม่

หมายเลขบันทึก: 28110, เขียน: 12 May 2006 @ 00:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นู๋ปัด
IP: xxx.246.163.38
เขียนเมื่อ 
ช่วยเปลี่ยนนามสกุลให้ด้วยจ้า  จากคมคำ  เป็น  คมขำ