ข้อคิดจากการฟังอภิปราย "เศรษฐกิจพอเพียง"

            ผู้วิจัยเดินทางมาถึงกรุงเทพฯเมื่อเช้านี้เอง  เพื่อเข้าฟังการบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รวมทั้งจะไปทำบุญกับอาจารย์ตุ้มในวันพรุ่งนี้  และปิดท้ายด้วยการติดสอยห้อยตามอาจารย์ตุ้มและนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าพบท่านอาจารย์ฉัตรทิพย์ในวันมะรืนนี้
             การเข้าฟังการอภิปรายในวันนี้ทำให้ผู้วิจัยได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหลายอย่าง   รวมทั้งตอกยำความมั่นใจ (ของตนเอง) เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่วิทยากรบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฎิเสธทุนนิยม  ไม่ได้ปฎิเสธการผลิตและการบริโภค  แต่คนต้องรู้ให้เท่าทัน  ต้องมีความพอดี  มีความพอใจ  ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ผู้วิจัยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก  แต่ (เชื่อ) ว่าสามารถทำได้  ที่บอกว่าทำได้ยาก  เพราะ  ต้องยอมรับว่าเราเป็นคน  ซึ่งคนย่อมมีความรัก  โลภ  โกรธ  หลง  มีกิเลสอยู่ในตัวทุกคน  ไม่มากก็น้อย  แต่ผู้วิจัยก็เชื่อว่าสามารถทำได้  แม้ว่าอาจต้องอาศัยเวลานาน  ต้องอาศัยความอดทน  แต่ก็คุ้มเมื่อคิดถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)