ถ้าวันนี้ ใครไม่ได้ชมพิธีแรกนาขวัญจรดพระนังคัล ดิฉันจะรายงานให้ทราบดังนี้นะคะ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2549 เวลาประมาณ 08.30น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มายังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2549

 

 

ในวันประกอบพระราชพิธีจะได้มีการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ โดยพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย แตกต่างกันออกไป สำหรับในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง  ไม่ได้ผลเต็มที่ ส่วนเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งได้แก่  ข้าวเปลือก  ข้าวโพด  ถั่วเขียว  งา  เหล้า  น้ำ  และหญ้า ผลเสี่ยงทายพระโคกินหญ้า  พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ในการนี้ นายสุทธิพร จีระพันธุ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่ง และพระโคกินเลี้ยง 

ที่มา http://www.dailynews.co.th/