ในหลวงกับงานทันตกรรม

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความประหยัด และรู้คุณค่าเครื่องใช้ของในหลวง

ท่านผู้หญิงเพ็ชรายังได้เล่าว่า ได้มีโอกาสไปเข้าห้องสง ในสำนักพระราชวัง และได้พบว่าหลอดยาสีฟันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ถูกใช้จนหลอดยาสีฟันแบนมากๆ

เมื่อมีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงจึงได้ทูลพระพระองค์ถึงเรื่องหลอดยาสีฟันของสมเด็จพระเทพฯ ในหลวงทรงเล่าว่า "ของเราก็มี" และทรงเล่าต่อว่า "มีอยู่วันหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่นำยาสีฟันหลอดใหม่มาถวาย พระองค์จึงถามหายาสีฟันหลอดเดิม และให้เจ้าหน้าที่นำมาคืนให้ หลังจากนั้นแล้วพระองค์ยังทรงใช้ยาสีฟันหลอดนั้นได้อีก สองสามวัน โดยทรงใช้ด้ามยาสีฟันกระทุ้งตรงหัวหลอดยาสีฟัน"

นี่เป็นตัวอย่างความประหยัดของในหลวง

เราๆท่านๆจึงควรน้อมนำความประหยัดของพระองค์มาเป็นตัวอย่างและควรใช้ข้าวของอย่างรู้คุณค่า ไม่ควรจะฟุ่งเฟือย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)