คำถามเกี่ยวกับ Mammography 4

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
window ของเหลอดเอกซเรย์เต้านมทำด้วย  ____________________________ทำไม?   ____________________

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM of RT for RTความเห็น (2)

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

window ของเหลอดเอกซเรย์เต้านมทำด้วย  Beryllium

          รังสีเอกซ์ที่พุ่งออกจากเป้าหลอดเอกซเรย์ จะประกอบไปด้วยเอกซเรย์โฟตอนที่มีพลังงานหลายค่า (ทั้ง Bremsstralung และ characteristic x-ray) เอกซเรย์โฟตอนที่มีพลังงานต่ำหรือสูงเกินกว่าค่าที่ต้องการ  ไม่มีประโยชน์ต่อการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม

          ขบวนการกรองรังสี (Filtration) เป็นวิธีที่จะช่วยกรองรังสีที่มีพลังงานหลายค่า ให้เป็น รังสีที่มีพลังงานในช่วงที่ต้องการให้ได้มากที่สุด

          ตัวกรองรังสีเอกซ์ (filter) ตัวแรกสุด คือ window ของหลอดเอกซเรย์

          window ของหลอดเอกซเรย์ที่ใช้ถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป ทำด้วยแก้วเนื้อหนา แต่สำหรับหลอดเอกซเรย์ที่ใช้ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม ต้องใช้โลหะ เบอริลเลียม เป็น window แทนแก้ว เพราะเบอริลเลียม ยอมให้เอกซเรย์โตอนพลังงานต่ำ (15 - 20 keV) ผ่านไปได้ ในขณะที่แก้วจะดูดกลืนไว้หมด

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่งของ beryllium window และ Molybdenum Filter