AARหลังจากการประชุม HA National Forum ครั้งที่7

ในวันที่10 พ.ค.49 พวกเราบางส่วนมาร่วมประชุมเพื่อจะหัดทำ AAR หลังจากที่เราไปประชุมที่impact เมืองทองธานีในวันที่ 14-17 มีนา 49

เราเริ่มด้วยคำถามจากBlog ของอาจารย์วิจารณ์ 4ข้อโดยเราแสดงวิธีเปิดให้ดู    เจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณยี่สิบท่าน

1   ความคาดหวังให้เกิดขึ้น

     ให้เจ้าหน้าที่ที่ไปประชุมนำความรู้ในสิ่งที่มีความจำเป็นของโรงพยาบาลมาเล่าให้ฟังและเสนอโครงการที่มีการพัฒนาต่อการดูแลผู้ป่วย

2   สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

    เจ้าหน้าที่เล่าถึงองค์ความรู้จากการประชุมตามที่ตั้งใจ

    บางคนไม่มีโอกาศไปเพราะไม่มีโควต้า

     บางคนต้องแบ่งๆกันไปทำให้ความรู้ไม่ต่อเนื่อง

     โครงการที่จะทำยังไม่ชัดเจน

3   สาเหตูที่มีความแตกต่าง

    ทางสถาบันแบ่งตามโควต้า   ไม่ได้แบ่งตามความจำเป็น

4   ได้เรียนรู้อะไรเพื่อว่าวันพรุ่งนี้จะทำให้ดีขึ้นและทำให้การไปประชุมครั้งต่อไปดีขึ้น

    ควรศึกษาหัวข้อการสัมมนาก่อนไปประชุม

    ศึกษาความรู้หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สถาบันต้องการ

    กำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะไปเรียนรู้เพื่อมีเป้าหมายของการไปประชุม

    กำหนดเรื่องหรือหัวข้อหรือวิทยากรที่จะไปเรียนรู้

    หลังการประชุมควรกำหนดวันที่จะมาทำAARเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และกำหนดสิ่งที่จะนำมาพัฒนาต่อไป

5   สิ่งที่ไม่คาดว่าจะรู้

     เจ้าหน้าที่บางคนที่ไปประชุมไม่ทราบว่าทางสถาบันผ่านการประเมิน

     การแบ่งโควต้าที่ไปยังไม่ทั่วถึง

     หมอเริ่มมาช่วยงานพัฒนาคุณภาพมากขึ้น

    เอกสารที่ได้มายังอ่านไม่จบ

    มีคนสัญญาว่าปีหน้าข้าขอ Present เอง

   มีคนบอกว่าวิทยากรที่หน้าตาไม่ค่อยฉลาดแต่เก่งมาก(ไม่แน่ใจว่าเหมือนใคร)

       

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (2)

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ได้รู้ด้วยค่ะว่า มีแนวร่วมอยากไปอีกเยอะเลย (ตอนแรกเข้าใจว่าไม่ค่อยอยากไปกันซักเท่าไหร่) ทุกคนอยากพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นค่ะ

เล็ก
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
เข้าใจว่าผ.อ.คงกระตุ้นและอยากให้พวกเราให้ได้เห็นรูปแบบการทำ AAR ที่ง่าย ๆ เห็นด้วยค่ะว่าสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรมจริง ๆ