KM Team กรมอนามัย มาพบกันเมื่อวันที่ 10 พค.49 เพื่อเตรียมต้อนรับ กพร.สป. ซึ่งนำทีมโดย พญ.ศิริพร กัญชนะ

เราได้คุยกันว่า จุดประสงค์ของการต้อนรับในครั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน กรมอนามัยเตรียมเรื่องที่จะเล่าสู่กันให้ท่านฟังก็คือ

  • เรื่องแฟ้มภูมิปัญญา โดยกองแผนงาน
  • การดำเนินงาน GFMIS ของกองคลัง สไตล์ KM
  • เรื่องของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
  • เรื่องการ อนามัยการเจริญพันธุ์
  • เรื่องการให้บริการ และวิชาการ ของศูนย์อนามัยที่ 1 ซึ่งเป็นศูนย์ของกรมอนามัยที่มี setting ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  • และเล่าสู่กันฟังด้วยเรื่องของ Kcenter

และท่านที่มาดูงานนั้น คงมีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะ เพราะว่า ท่านอาจจะมีแนวคิดอยู่ในใจ หรือไปได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้สัมผัส หรือแม้กระทั่งได้ทำเรื่องอะไร ที่เกี่ยวกับ KM หรือการจัดการความรู้อะไรมาบ้าง

ในการประชุมเตรียมการนี้ ก็มีคำพูดดีๆ มาเล่าสู่กันฟังบ้าง ก็คือ

"ถ้าเราทำงาน KM อย่างไม่รู้สึกเบื่อแล้ว ก็คือ การ ลปรร." นพ.สมศักดิ์

"KM นี้ เราพยายามทำอยู่ในเนื้องาน ให้เนียนไปกับงาน ไม่ได้เป็นงานหนึ่งที่เป็นสิ่งใหม่ แต่เป็นงานปกติที่เขาทำกันอยู่" ทพญ.ณัฏฐา

"การที่มีผู้มาดูงาน ก็ควรถือโอกาสให้เราได้มีโอกาสปรับปรุงตัวเราเองด้วย ว่าเราได้ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรให้คนอื่นได้เข้าใจ และถือโอกาสที่จะ ลปรร. กับเขาไปด้วย" พญ.นันทา

"KM นั้นเป็นกระบวนการ การเข้าไปฐานใดนั้น ก็เหมือนกับการเรียนรู้กระบวนการได้หมด" คุณเพ็ชรัตน์

"เราต้องรู้ และต้องใช้ IT ให้เป็นเครื่องมือในการ ลปรร." นพ.สมศักดิ์

KM Team กรมอนามัย นำทีมโดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และ พญ.นันทา อ่วมกุล

กรมอนามัยยินดีต้อนรับ ท่านศิริพร และทีม กพร.สป ค่ะ

อย่าลืมนำความรู้มา ลปรร. (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) กับเราด้วยนะคะ