ความเห็น 29963

เตรียมต้อนรับ กพร.สป.

ศรีวิภา
IP: xxx.10.102.197
เขียนเมื่อ 

ทุกๆครั้งของการทำงานKM  ขั้นตอนที่มีความหมายและเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ...คือการเตรียมการหรือการวางแผนงาน 

อาจารย์หมอสมศักดิ์ และอาจารย์หมอนันทา จะซักซ้อมทีมงานKM นับตั้งแต่Clear Conceptของวัตถุประสงค์ในการดูงาน ใครและจำนวนเท่าไรของผู้ขอดูงาน การเตรียมรูปแบบและขั้นตอนในการดูงาน เตรียมสถานที่ เตรียมทีมงาน ...ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ค.49 ดังที่คุณหมอนนทลี เล่าขานมานั้น

เพิ่มเติมประเด็นอีกหน่อยก็ตรงที่  กพร.สป.(KM Team ของกลุ่มพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)จำนวน 51 ท่าน (น่าสนใจมาก ตรงที่ผู้ดูงานมีความหลากหลายของตำแหน่งและหน้าที่การงาน) ซึ่งจะมาเยี่ยมเยือนเรา... KM กรมอนามัย ในวันที่ 18 พ.ค.49 เวลา 8.30 - 12.00 น. รวมถึงมีผู้แทนจาก สคส. ด้วย...

กรมอนามัยนำทีมโดย CKO รองอธิบดีกรมอนามัย ...นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญและKM Team  ยินดีต้อนรับอย่างยิ่งค่ะ โดยจัดตารางดูงาน...แบบเต็มเวลา...ค่ะ

เริ่มตั้งแต่ 8.30 น. เราจะพบกันที่ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร1 ชั้น2 กรมอนามัย เพื่อคุยในภาพกว้างของKM กรมอนามัย (ไม่เกิน 45 นาที)

แล้วต่อจากนั้นจะแบ่งกลุ่มผู้ดูงานเป็น 5 กลุ่ม เพื่อการดูงานKM  5 ฐานการเรียนรู้ ...1 กลุ่ม จะดูไม่เกิน 2 ฐาน นะค่ะ เพราะเราคงต้องบริหารเวลากันนิดหน่อยค่ะ เราจะพาคุณๆดูงานในแต่ละฐาน ซึ่งเป็นผลงานKM ของแต่ละหน่วยงาน...ในสังกัดกรมอนามัย การดูงานครั้งนี้เป็นข้อตกลงร่วมกัน กับผู้ประสานงานของ กพร.สป. คือ จะดูงานแบบ KM เน้น...แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...ค่ะ

แล้วก็ประมาณ 11.00 น. เราจะกลับมารวมกันที่ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย เพื่อฟังคุณหมอนนทลี พูดถึง K Center ซึ่งถือเป็นช่องทางรวม Knowledge Asset ของกรมฯค่ะ

แล้วท้ายสุด เราก็จะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ AAR ซึ่งดำเนินการโดย อาจารย์หมอสมศักดิ์ อีกครั้งค่ะ