หน้าที่ของประชาสัมพันธ์ Public Pelation

คำว่า ประชาสัมพันธ์ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Public Relations         Public
                 หมายถึง ประชา กลุ่มบุคคล หรือประชาชน ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ คือ
                            1. พบกับปัญหาอันหนึ่ง
                            2. มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการ กับปัญหานั้นแตกต่างกัน
                            3. ได้มีการอภิปรายปัญหานั้น มติของกลุ่ม เรียกว่า ประชามติ

         Relations
                 หมายถึง สัมพันธ์ หรือความเกี่ยวข้องผูกพันแบบ 2 ฝ่าย

                 คำว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน ทั้งตามหน่วยงาน องค์การ สถาบันต่างๆ และในหมู่สาธารณชนทั่วไปที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะงานประชาสัมพันธ์กำลังได้รับความสนใจและยอมรับจากประชาชนทั่วไปในฐานะที่การประชาสัมพันธ์เป็นเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างหน่วยงานสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

        กล่าวโดยสรุป “ การประชาสัมพันธ์ คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง

ภาพประกอบ http://www.cupress.chula.ac.th/New%20Book2547/9789741325009.htm

ที่มา เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ http://www.prlabschool.com/PR/PR.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR.Libraryความเห็น (0)