แดนนาคาคำชะโนด

ศรีสัตตนาคนหุต

.........ชะโนด....เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่ากำเนิดและเจริญเติบโตได้ที่เดียวในโลก คือที่ "คำชะโนด" (ภาษาพื้นเมืองเรียกคำสะโนด) มีลักษณะลำต้น และใบคล้ายตาล ผลมีขนาดเล็ก (ประมาณถั่วลิสงเม็ดเขื่อง ๆ) ตล้ายกับลูกหมาก เชื่อกันว่าไม่สามารถปลูกและเจริญเติบโตในที่อื่น ๆ ได้ (ปัจจุบันนี้ผู้เขียนและเพื่อนร่วมงานได้ทดลองนำมาปลูกที่โรงเรียน โดยจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับตำชะโนดมากที่สุด ปรากฏว่าปลูกได้และเจริญงอกงามดี) ผู้เขียนเข้าใจว่าจะเป็นพรรณไม้ตกสำรวจ เพราะค้นไม่พบในสารบบต่าง ๆ ..............อยากให้ผู้รู้ช่วยยืนยันด้วยว่า ต้นชะโนด มีที่เดียวในโลก 

          คำชะโนด ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นปากทางสู่เมืองบาดาลของพระยานาค (ไม่ใช่พญานาค) ที่มีนามว่า "ศรีสุทโธนาค" "ศรีสัตตนาค" ก็เรียก ซึงเป็นผู้สร้างเมือง "ศรีสัตตนาค" ต่อมาแผลงเป็น "ศรีสัตตนาคนหุต" ปัจจุบันเรารู้จักกันในนาม "เวียงจันทน์" (คำว่า จันทน์ ที่ไม่สะกดว่า จันทร์ เป็นศัพท์ที่พบเห็นมากในการตั้งชื่อชุมชนต่าง ๆ ในท้องถิ่นแถบนี้) เข้าใจว่า เมืองสุวรรณโคมคำ ที่ล่มสลายไป เป็นน้ำมือของศรีสุทโธนาคนี้เอง (ตำนานหนองหานล่ม) คำชะโนด มีลักษณะเหมือนเกาะลอยน้ำ หากมีน้ำมาก คำชะโนดก็จะสูงตามระดับน้ำ และปีใดที่น้ำแห้ง คำชะโนดก็จะดูต่ำลงตามระดับน้ำ ในบริเวณกลางคำชะโนด มีบ่อน้ำที่ใสและลึกมาก ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นิยมมาตักไปดื่มกิน อาบ ฯลฯ ตามความเชื่อทั้งคนในท้องที่และคนต่างถิ่น ในแต่ละปีจะมีคนมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย ในปีรัชมังคลาภืเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำน้ำจากบ่อตำชะโนดเข้าร่วมเป็นน้ำสรงในพิธีรัชมังคลาภิเษกของในหลวงด้วย  จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีการขุดพบโครงกระดูกมนุนษย์สมัยเดียวกับบ้านเชียง รวมทั้งหม้อ ให เครื่องประดับ เครื่องใช้สัมฤทธิ์ ลักษณะเดียวกับศิลปะแบบบ้านเชียง อีกหลายหลุมขุด

           พระยานาค เป็นมนุษย์ เผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางน้ำมาก ได้พยพลงมาจากตอนใต้ของจีน เข้าสู่ดินแดนที่เป็นภาคเหนือและภาคตะวันอกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบัน โดยแยกเป็นสองสาย (ในตำนานว่า ทะเลาะกัน จึงแยกย้ายกันไปตั้งเมืองใหม่) สายที่ไปทางเหนือ มีสุวรรณนาค เป็นผู้นำ ยึดลำน้ำน่าน เป็นที่อยู่อาศัย ตั้งเมืองใหม่เรียกว่า "โยนกนาคนคร" สายที่มาทางภาคตะวันอกเฉียงเหนือ มีศรีสุทโธนาค เป็นผู้นำ ยึดลำน้ำโขงเป็นที่อยู่อาศัย เรียกว่า "ศรีสัตตนาคนคร" (ชาวบ้านยังมีความเชื่อว่า หากนำน้ำโขง และ น้ำน่านมาบรรจุขวดเดียวกัน ขวดจะแตกทันที) ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ขาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ศรีสุทโธนาคมากจะมีพิธีบรวงสรวงทุกปี

            ท่านที่มีความสนใจเรื่องนี้ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งเข้ามาได้เลยยินดีตอบคำถาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน [email protected]ความเห็น (1)

เวช
IP: xxx.42.83.45
เขียนเมื่อ 

คุรที่ตั้งกระทู้ครับ

พระยาศรีสัตตนาคราชมีแปดเศียรปกครองฝั่งลาว

ส่วนพระยาศรีสุทโธนาคราชปรกครองฝั่งไทยมีหนึ่งเศรียร

ไม่ทราบว่าเป็นตนเดียวกันได้อย่างไรเป็นคนนี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นพญานาคนั้นมีสองตนตนละชื่อนะตนละเมืองนะแยกกันดูแลไทย-ลาวตามที่รู้มา