ดิฉันฝันอยากให้คนที่มีโอกาสไปประชุมกลับมาอ่าน เพราะเป็นหนังสือที่ดีมาก   ดิฉันทราบว่าคุณโสพิศที่ห้องฝากครรภ์อ่านใกล้จบแล้ว      ต้องขอชื่นชมเพราะโสพิศจะขยันอย่างสม่ำเสมอจริงๆ     ถ้าเป็นไปได้หลังจากพวกเราอ่านแล้วพวกเราน่าจะมาลปรรกันค่ะ     มอมหรืออรช่วยจัดให้ด้วยจะดีไหมคะ?