...กว่าจะออกมาเป็นรูปร่างของโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

กลุ่มข้าพเจ้าโดนอาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้...จนกระดาษหมดไปเป็นรีม

แต่พรุ่งนี้ 12  พฤษภาคม 2549  กลุ่มข้าพเจ้าส่งแน่นอน....

เดี๋ยวค่อยแก้ต่อทีหลัง....

แต่ก็ทำให้การทำงานต้องระมัดระวังและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น...

แล้วจะรอดไหมเนี่ย IS ...

แต่ข้าพเจ้าและทีมงานซึ่งอยู่คนละจังหวัดกันเลย...

อีกคนแม่ฮ่องสอน  พิษณุโลก และชัยนาท

แต่...ก็จะฮึดสู้...ถึงแม้งานต่างๆจะมากมายก็ตาม...

....ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่น...เสมอ