ในหลวงกับงานทันตกรรม

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่องเล่า เรื่อง"พระอารมณ์ขันของในหลวง"

วันที่ ๙ พ.ค ๔๙ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จัดงานเปิดรูปหล่อ ศ.อิศระ  ยุกตะนันทน์ ในงานนี้ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา   เตชะกัมพุช อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา และทันตแพทย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางมาบรรยาย เรื่อง ในหลวงกับงานทันตกรรม ท่านได้เล่าเกล็ดหลายอย่าง เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น เล่าเรื่องพระอารมณ์ขันของในหลวง

มีอยู่คราวหนึ่งที่ในหลวงเสด็จชมรถทันตกรรมพระราชทานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จุฬาและในท่ามกลางอุปกรณ์การทำฟัน ก็มีสัญญลักษณ์ ภปร รวมอยู่ด้วย

พระองค์ท่านได้ตรัสถามว่า "คนนี้ก็ไปด้วยรึ"

ท่านผู้หญิงจึงทูลว่า "ไปด้วยเพคะ เพราะผู้มารับบริการรักษาทางทันตกรรมจะได้ทราบว่า เนื่องจากมีท่านผู้นี้ จึงได้มีหน่วยทันตกรรมมาให้บริการ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)