การทำ magnification mammography ต้องใช้โฟคอลสปอตขนาดไม่เกิน _____________มม. ทำไม? _____________