• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

หลักการในการคำนวนบำเหน็จบำนาญ

  สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.จะเกษียณอายุหรือจะลาออกจากราชการมีสูตรคำนวนบำเหน็จบำนาญพอสังเขปเป็นตัวอย่างดังนี้ครับ  

หลักการในการคำนวนบำเหน็จบำนาญ

 

 

กรณีเป็นสมาชิก กบข.

 

 

 

 

 

นาย ก. นามสกุล เก่งและดี

 

 

 

 

บรรจุวันที่ 16 กรกฎาคม 2518

 

 

 

 

 

เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2497

 

 

 

 

 

1. เงินเดือน 60 เดือน สุดท้าย (นับถึง 30 กันยายน 2549)

เดือนละ/บาท

ระยะเวลา/เดือน

เป็นเงิน/บาท

 

 

 

1 ต.ค.44 - 31 มี.ค.45

18,720

6

112,320

 

 

 

1 เม.ย.45 - 30 ก.ย.45

19,200

6

115,200

 

 

 

1 ต.ค.45 - 31 มี.ค.46

19,680

6

118,080

 

 

 

1 เม.ย.46 - 30 ก.ย.46

20,160

6

120,960

 

 

 

1 ต.ค.46 - 31 มี.ค.47

20,640

6

123,840

 

 

 

1 เม.ย.47 - 30 ก.ย.47

22,250

6

133,500

 

 

 

1 ต.ค.47 - 31 มี.ค.48

22,750

6

136,500

 

 

 

1 เม.ย.48 - 30 ก.ย.48

23,240

6

139,440

 

 

 

1 ต.ค.48 - 31 มี.ค.49

23,740

6

142,440

 

 

 

1 เม.ย.49 - 30 ส.ค.49

24,230

5

121,150

 

 

 

1-30 ก.ย.49 (เงินเดือนเดือนสุดท้าย)

24,720

1

24,720

เลื่อนให้ 0.5 ขั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

 

 

รวม

60

1,288,150

 

 

2. เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

 

 

21,469

บาท

 

 

 

จำนวนปี

จำนวนเดือน

จำนวนวัน

 

 

4. เวลาราชการปกติ นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 49 เท่านั้น

29

2

26.0

 

 

5. บวกเวลาราชการทวีคูณ

 

 

 

 

 

5.1 ช่วงที่ 1 วันที่ 21 ต.ค.01 - 28 ต.ค.08

 

 

 

 

 

5.2 ช่วงที่ 2 วันที่ 7 ต.ค.19 - 5 ม.ค.20

 

0

 

 

 

5.3 ช่วงที่ 3 วันที่ 23 ก.พ. - 2 พ.ค.34

 

2

8.0

 

 

 

รวมเวลาราชการทั้งสิ้น

 

 

29.4278

ปี (จำนวนปี + เดือน/12 + วัน/360)

6. การคำนวณเงินบำนาญ (เงินเดือนเฉลี่ยฯ) คูณเวลาราชการ หารด้วย 50

 

12,635.80

บาท

(จะได้รับเงินบำนาญตามนี้)

7. 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

 

 

15,028.42

บาท (เงินบำนาญต้องไม่สูงเกินกว่านี้)

8. บำนาญที่จ่าย ถ้าข้อ 6. มากกว่า ข้อ 7. ให้เลือกข้อ 7. นะครับ (ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

 

แต่ถ้าเลือกรับบำเหน็จจะได้

 

 

 

 

 

 

บำเหน็จ (เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ)

 

727,454.67

บาท

 

 

 

เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์

 

9. เงินบำเหน็จดำรงชีพ (เงินบำนาญสุดท้าย คูณด้วย 15 แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

189,537

บาท

 

 

รับเงินบำเหน๊จดำรงชีพจริง

 

 

189,537

บาท

 

 

เป็นการคำนวณเพื่อใช้ในตรวจสอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญเท่านั้น

 

 

 

 

        นอกจากท่านจะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญรายเดือน รวมถึงเงินบำเหน็จดำรงชีพอีกไม่เกิน 200,000 บาท อีกก้อนหนึ่งแล้ว ท่านที่เป็นสมาชิก กบข. รับบำนาญจะได้รับประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย รวมทั้งเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าวด้วย ส่วนท่านที่รับบำเหน็จ จะได้รับเฉพาะเงินเงินสะสม เงินสมทบ รวมทั้งเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 27846
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 14
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (14)

อยากทราบว่า รัฐบาลจ่ายบำนาญขั้นต่ำเท่าไร  (กรณี ออกโดยยุบรวมหน่วยงาน  ทำงาน 10 ปีสามารถรับบำนาญได้  แต่ช่วงเวลาทำงานน้อย ยำนาญคำนวณแล้วได้น้อยกว่า 5,000 บาท  รัฐบาล จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาทหรือไม่คะ

 

ผู้ที่เป็นสมาชิก ก.บ.ข. สามารถคำนวณบำเหน็จ บำนาญได้จากเว็ปไซค์ด้วย ต้องเข้าเว็ป ก.บ.ข www.gpf.or.th ใช่ไหมคะ

ผมบรรจุวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ลาออกวันที่ 30 กันยายน 2552 อยากทราบว่าผมมีอายุราชการเท่าไหร่ครับผม เพราะว่าผมได้คิดตามตัวอย่างที่ท่านให้มานั้นไม่ตรงกัน จึงขอความกรุณาท่านช่วยตอบด้วย ขอบพระคุณมากครับ

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเวลาราชการในการคำนวณของ กบข. ดังนี้

๑. ใช้เกณฑ์การคำนวณเวลาราชการไม่เกิน ๓๕ ปี ใช่หรือไม่

๒. กรณีเป็นข้าราชการทหารซึ่งขึ้นทะเบียนทหารตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี และไปปฏิบัติราชการตามชายแดนก็จะมีราชการทวีคูณ ซึ่งทำให้อายุราชการเกิน ๓๕ ปี อยากทราบว่ากรณีที่มีอายุราชการเกิน ๓๕ ปี จะคำนวณเวลาราชการอย่างไรและนำเวลาราชการทวีคูณมารวมด้วยหรือไม่

ขอ กบขเป็น 90%

บรรจุ วันที่ 25 ตุลาคม 2528 เงินเดือน 27600 ถ้า ออกจากราชการ วันที่ 30 กย.54 จะได้ร้บบำนาญเท่าไหร่

บรรจุ  14  พฤศจิกายน  2528  ปัจจุบันเงินเดือน 35,800  เป็นสมาชิก  กบข  ออกจากราชการ  30  ก.ย.  2556  จะได้รับบำนาญเท่าไรคะ

อยากทราบค่ะว่าเงินวิทยฐานะเอามาคำนวณเป็นเงินบำนาญด้วยหรือไม่และคำนวณอย่างไรคะ

อยากทราบค่ะว่าเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน เอามาคำนวณเป็นเงินบำนาญด้วยหรือไม่และคำนวณอย่างไรคะ

ถามมาแล้วอยากให้ตอบไม่รู้ว่าเข้ามาติดตามดูหรือเปล่า

บรรจุ 11 ธ.ค. 21 ออก 30 ก.ย. 61 เงินเดือน 45000 รับบำนาญ แบบ กบข. เท่าไร

บรรจุราชการ31มีค2533,เกิด1/01/2509,อายุราชการ23ปี 8เดือนถ้าลาออกเลือกบำนาญ จะได้บำนาญเดือนละเท่าไหร่

โดยเงินเดือนสุดท้าย /ปัจจุบัน38,370บาท ตำแหน่งชำนาญการ/ซี7

บรรจุ 1 ธ.ค.2532 เกิด 13 ก.พ.2501 อายุราชการ 24 ปี

เริ่มรับราชการ 16 พค.2518 เป็นสมาชิก กบข.ตั้งแต่เริ่มมี กบข. เงินเดือนปัจจุบัน  50,380 บาท อายุตัวปัจจุปับ 58 ปี จะลาออกจากราชการ  ถามว่า จะได้บำนาญโดยประมาณเดือนละ....บาท  และรับเงินก้อนจาก กบข. ได้เงินอะไรบ้าง เช่น ประเดิม สะสม สมทบ ชดเชย และผลประโชน์  ครบไหม(ไม่ใช่เออรี่ แต่ลาออกจากราชการเฉยๆ)

เริ่มรับราฃการ 16 พ.ค.2526 ปัจจุบันเงินเดือน47700 ถ้าลาออกจากราชการจะได้บำนาญเดือนละเท่าไร เหลือเวลาอีก 4 ปี เต็ม