ความเห็น 2344188

หลักการในการคำนวนบำเหน็จบำนาญ

อุดม ส.
IP: xxx.174.13.9
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเวลาราชการในการคำนวณของ กบข. ดังนี้

๑. ใช้เกณฑ์การคำนวณเวลาราชการไม่เกิน ๓๕ ปี ใช่หรือไม่

๒. กรณีเป็นข้าราชการทหารซึ่งขึ้นทะเบียนทหารตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี และไปปฏิบัติราชการตามชายแดนก็จะมีราชการทวีคูณ ซึ่งทำให้อายุราชการเกิน ๓๕ ปี อยากทราบว่ากรณีที่มีอายุราชการเกิน ๓๕ ปี จะคำนวณเวลาราชการอย่างไรและนำเวลาราชการทวีคูณมารวมด้วยหรือไม่