ความเห็น 3065101

หลักการในการคำนวนบำเหน็จบำนาญ

ศุภลักษณ์ สุขรักษา
IP: xxx.158.167.93
เขียนเมื่อ 

เริ่มรับราฃการ 16 พ.ค.2526 ปัจจุบันเงินเดือน47700 ถ้าลาออกจากราชการจะได้บำนาญเดือนละเท่าไร เหลือเวลาอีก 4 ปี เต็ม