Visited Malaysia Genting Highlands Resort

Genting Highlands Resort, cable car,Malaysia.

เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 ผมมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย Cyberjaya ของประเทศมาเลเซีย ร่วมกับคณะทั้งสิ้น 6 คน โดยมี ผศ.เรืองเดช วงศ์เสนาเป็นหัวหน้าทีม..ผศ.สานิตย์ โภคาพันธ์..ผศ.เสรี หร่ายเจริญ..อ.สุวัฒน์ บรรลือ และคุณ ไพศาล..
มีโอกาสได้นั่งรถกระเช้าหรือ Cable car ผ่านป่าไม้ ภูเขาระยะทางประมาณ 7 กม. ขึ้นไปยังGenting Highlands นอนพักอยู่ที่นั่น 1 คืน โรงแรมแห่งนี้เปิดตลอดทั้งคืนไม่มีหลับ ห้องพักไม่มีเครื่องปรับอากาศเหมือนบ้านเรา เนื่องจากอากาศบนนี้เย็นมากประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสครับ..ลองชมภาพบรรรยากาศตอนเช้า ๆ ก่อนนะคับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอนยุคดิจิตอล Digital Instructional Mediaความเห็น (6)

C.I.6.1
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ภาพสุดท้ายหล่อมากค่ะ.........

นางชุติพันธ์ นามท้าว
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

                   วันนี้  วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2545  ท่านอาจารย์มานิตได้สอนเรื่องการตัดภาพใน Photoshop ซึ่งได้สอนวิธีการตัดภาพทีละหลาย ๆ ภาพ ภายในเวลา 5 นาที  ทำให้ดิฉันได้รับความรู้เนื่องเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีมาก  ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

                  ชุติพันธ์  นามท้าว  เลขที่ 18

                                     C.I.6.1 

นางสาวทิพวรรณ สุขผล
IP: xxx.69.141.8
เขียนเมื่อ 

วันนี้  วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2545  ท่านอาจารย์มานิตได้สอนเรื่องการตัดภาพใน Photoshop ซึ่งได้สอนวิธีการตัดภาพทีละหลาย ๆ ภาพ ภายในเวลา 5 นาที  ทำให้ดิฉันได้รับความรู้เนื่องเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีมาก  ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  ขอส่งงานท่านอาจารย์  http://gotoknow.org/sookphool

 

                 ทิพวรรณ  สุขผล  เลขที่  21  c.i.6.1

นางทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

วันนี้อาจารย์สอนได้น่ากลัวมากค่ะ

นางทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์อีกครั้งค่ะ ผลจากการสอนที่น่ากลัวของท่านทำให้ดิฉันทำงานประสบผลสำเร็จ เชิญท่านอาจารย์ตรวจได้ที่

http://gotoknow.org/todsaporn

 

soawanee
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

         หลังจากที่พิมพ์งาน  ประมาณ  10  บรรทัด  ส่งอาจารย์พร้อมนำภาพลงไม่ได้  และขณะนี้ดิฉันได้นำภาพลงเรียบร้อยแล้วจึงส่งงานให้อาจารย์ตรวจ

         ขอบพระคุณมากค่ะ

                             เสาวนี  มรกตเขียว

                                C.I.6.1  เลขที่  46