เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 ผมมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย Cyberjaya ของประเทศมาเลเซีย ร่วมกับคณะทั้งสิ้น 6 คน โดยมี ผศ.เรืองเดช วงศ์เสนาเป็นหัวหน้าทีม..ผศ.สานิตย์ โภคาพันธ์..ผศ.เสรี หร่ายเจริญ..อ.สุวัฒน์ บรรลือ และคุณ ไพศาล..
มีโอกาสได้นั่งรถกระเช้าหรือ Cable car ผ่านป่าไม้ ภูเขาระยะทางประมาณ 7 กม. ขึ้นไปยังGenting Highlands นอนพักอยู่ที่นั่น 1 คืน โรงแรมแห่งนี้เปิดตลอดทั้งคืนไม่มีหลับ ห้องพักไม่มีเครื่องปรับอากาศเหมือนบ้านเรา เนื่องจากอากาศบนนี้เย็นมากประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสครับ..ลองชมภาพบรรรยากาศตอนเช้า ๆ ก่อนนะคับ...