ความเห็น 2801219

หลักการในการคำนวนบำเหน็จบำนาญ

นางฉรัญภัศร์ ชุมสกุล
IP: xxx.51.125.75
เขียนเมื่อ 

บรรจุ  14  พฤศจิกายน  2528  ปัจจุบันเงินเดือน 35,800  เป็นสมาชิก  กบข  ออกจากราชการ  30  ก.ย.  2556  จะได้รับบำนาญเท่าไรคะ