สำนักงาน กศน. ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดเสนอปรับย้ายผอ.กศน.อำเภอ โดยให้เสนอภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. นี้ สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งสถานศึกษาเดิมนับแต่ ๖ ปีขึ้นไป  หรือ ๔ ปีแต่ไม่ถึง ๖ ปี หรืออยู่ไม่ถึง ๔ ปี หากผลการปฏิบัติงานก่อให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการหรือเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานจัดการในหน่วยงานภาพรวมให้เสนอเพื่อพิจารณาปรับย้ายเพื่อประโยชน์แก่ราชการได้ โดยมีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

          ในกศน.ชลบุรีนั้นให้ผอ.กศน.อำเภอตกลงกันในเบื้องต้นก่อนแบบภราดรภาพ ถึงสภาพการเดินทางไปทำงานเพราะส่วนใหญ่มีถิ่นฐานภูมิลำเนาในชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ฉะนั้นให้เกิดความสดวกในการเดินทางให้มากที่สุดและให้โอกาสผู้อาวุโสที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสขยับใกล้ขึ้น ประกอบกับเหตุผลอื่น ๆ ยืนความคิดแบบ Win-Win เป็นหลัก ด้วยประจักษ์ในการทำงานที่ผ่านมา ผมเชื่อและวางใจผอ.กศน.อำเภอทุกคนของชลบุรีในการร่วมงานที่ผ่านมาไม่สร้างปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาหนักใจจึงจัดขยับไปที่ใดก็ไม่น่าเป็นห่วง  อย่างไรก็ตามในห้วงของความคิดที่พิจารณากันและไม่ลงตัวผมก็จะตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจตามหลักการดังกล่าวและให้ราชการได้รับประโยชน์มากที่สุดจากศักยภาพในการทำงานอันเป็นการเลือกคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดจากคนที่ดีและเหมาะสม....