ความเห็น 1384822

ย้ายผอ.กศน.อำเภอ ให้เสนอปรับย้ายอีกครา

เขียนเมื่อ 

...วันนี้ กศน.อำเภอหนองใหญ่ได้เข้าร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา
ซึ่งตอนนี้นักศึกษา กศน.ได้กำลังช่วยกันตกแต่งรถแห่เทียน
และตกแต่งเทียนเข้าพรรษาร้อยมาลัยตกแต่งเพื่อความสวยงาม
ซึ่งวันนี้จะเข้าร่วมแห่เทียนเวลา  13.00 น. ที่ตลาดหนองใหญ่
ไปวัดหนองใหญ่ศิริธรรม