ความเห็น 1413253

ย้ายผอ.กศน.อำเภอ ให้เสนอปรับย้ายอีกครา

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า..กับทุกท่านๆและขอชื่นชมผอ.ดิศกุลที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและยอดเยี่ยมในหลักบริหารงานอย่างนี้ต้องถอน..ถอนไปนั่งตำแหน่งสำคัญของกศน.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร..ที่มีผู้นำดี..คิดอย่างเป็นระบบแต่ไม่ติดยึดในกรอบ..บอกคนได้ว่ากศน.ก็มีดีหล๊ายๆเหมือนกัน