ความเห็น 1385540

ย้ายผอ.กศน.อำเภอ ให้เสนอปรับย้ายอีกครา

เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นขอขอบุ๕ท่านผอ.จังหวัด เป็นอย่างสูง ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ขาดตก บกพร่อง ในการต้อนรับประการใด คณะเกาะสีชังทุกคนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากมีโอกาสเรียนเชิญท่านและคณะผู้บริหารไปเยี่ยมเยือนพวกเราใหม่อีกครา

เรื่องการโยกย้าย...รับทราบค่ะ..เห็นด้วยที่ต้องมีการพูดคุยกันก่อนกับคณะผู้บริหารจากอำเภอต่างๆ

ขอบคุณค่ะท่าน