ความเห็น 1398406

ย้ายผอ.กศน.อำเภอ ให้เสนอปรับย้ายอีกครา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ผอ.ดิศกุล ครับที่เมตตาผม.....อ่านความคิดเห็นของ ผอ.อนันต์ แล้วผมชื่นชมครับที่ กศน.บ้านบึง สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผมเองก็ต้องขอเอาเป็นแบบอย่างครับ...ประสานสิบทิศครับ