ความเห็น 1400286

ย้ายผอ.กศน.อำเภอ ให้เสนอปรับย้ายอีกครา

เขียนเมื่อ 

ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก ผอ.ภุชงค์ ประสงค์จะสับเปลี่ยนกับ ผอ.อนุชา มา ๑ คู่ ยังเหลือผอ.ธีรยล ผอ.พวงสุวรรณ และ ผอ.วรรณา ว่าจะตกลงกันอย่างไรในอำเภอที่สับ้งเปลี่ยนได้โดยยังไม่ไปกระทบรอบอื่นคือ อ.บ้านบึง อ.พนัสฯ และอำเภอพานทอง ต้องลองตั้งโจทย์ไว้ได้พิจารณา