ความเห็น 1407226

ย้ายผอ.กศน.อำเภอ ให้เสนอปรับย้ายอีกครา

เขียนเมื่อ 

                    กศน.บ้านบึง

กร่าง วางก้าม กร้าว อหังการ์ ไม่สนใจใคร