ความเห็น 1384895

ย้ายผอ.กศน.อำเภอ ให้เสนอปรับย้ายอีกครา

วนิดา
เขียนเมื่อ 

กศน.บ้านบึงรับทราบคะและจะนำเรียนท่านผอ.คะ