• ในหนังสือ "บริษัท กระรอกน้อย จำกัด" วางตัวเอกเจ้าของร้านเหล้าเป็น "เสมือนเพื่อนที่ไม่เข้าไปรุกล้ำ แต่จะคอยรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ"
  • เรื่องของ Core Competency ถ้าได้ศึกษาตัวอย่างจากหนังสือดี ๆ ก็คงจะ "ชัดเจน" ขึ้นอีกมาก ขอนำเสนอตัวอย่าง เชิญรับชมโดยพลัน