ความเห็น 1934

เสมือนเพื่อนที่ไม่เข้าไปรุกล้ำ แต่จะคอยรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ (1)

คนดูที่เฝ้ามองอยู่ไม่ไกล....
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 
เป็นธรรมชาติของคนดูที่อยู่ห่าง  เลยไม่เข้าใจเพราะไม่เห็นกระบวนการทั้งหมด   ต้องเข้ามามีส่วนร่วมใกล้ครับ  จึงจะรู้ว่าทิศทางมีการกำหนด     และมีกรอบกำหนดการปฏิบัติตามแบบฟอร์มของ ก.พ.ร.ครับ  กระบวนการมีส่วนร่วมก็จะมีปัญหาความหลากหลายเช่นนี้แหละครับ   ต้องอดทนกับความแตกต่างที่หลากหลายครับ...........แล้วเข้ามาร่วมกันให้ใกล้สักนิดนะครับ..........