การแก้ไขบล็อก

1. คลิ๊ก แผงควบคุม --> บล็อก --> จัดการบล็อก (คลิ๊กต่อ)

2. คลิ๊ก  แก้ไขบล็อก  แล้วทำการแก้ไขข้อมูลในบล็อกตามต้องการ

3. คลิ๊ก บันทึกเก็บ   ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล จะส่งข้อมูลกลับว่าได้ทำการปรับปรุงข้อมูลบล็อกแล้ว

<p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการใช้งานโดยทัศนีย์ความเห็น (1)

ประภาพรณ์ ขันชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีการตีพิมพ์บันทึกลงเฉพาะชุมชนที่ต้องการได้หรือไม่ครับ โดยชุมชนอื่น ๆ ไม่ต้องปรากฎ