โดยทั่วไปทุก ๆ วันพุธในช่วงเช้าผมจะต้องเข้าร่วมประชุมกับท่านอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี ส่วนในช่วงบ่ายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและตามด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2548 ที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนี้ วาระการประชุมมีมากมาย แต่ที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือวารระแจ้งเพื่อทราบจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สุระพล ภานุไพศาล) คือผมเห็นท่านพยายามส่งสัญญาณทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายของการประชุมว่าค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสูงมากและมีแนวโน้มจะต้องสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะในปีหน้าถ้าอาคารเรียนรวมเสร็จก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปอีก โอกาสจะลดตามนโยบายรัฐบาลคงยาก นับเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยและปัญหาของชาติเลยทีเดียว ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข

         ในงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 ที่เพิ่งผ่านมามีโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 3 เรื่องของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเชิญให้ขึ้นไปนำเสนอในช่วงเช้าของวันเปิดงาน คือเรื่องเกี่ยวกับ พลังงาน สมุนไพร และ สุขภาพชุมชน เรียกว่าทั้งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเรามีความเข้มแข็งด้านการวิจัย และความจริงการวิจัยส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา ในเมื่อเรามีปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าสูงก็น่าจะเป็นโอกาสของเราที่จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและนำวิธีการแก้ไขที่ได้ผลดีนี้ไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นต่อไป เป็นโอกาสดีของนักวิจัยด้านพลังงานหนึ่งในสามด้านที่เรามีความเข้มแข็ง

         ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ช่วยกันคิด และเขียนโครงการวิจัยเพื่อการนี้ การพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำหรับการวิจัยในรอบปีต่อไปที่กำลังจะเริ่มต้นกระบวนการเร็ว ๆ นี้ อยากให้ประเด็นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยของเราเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่มีความสำคัญสูงในการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย

         อย่างไรก็ดีถ้าจะให้ดีและได้ผลเร็วกว่านี้ก็คือ ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยด้านการประหยัดพลังงาน คิดโครงการวิจัย ลงมือทดลองปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน ช่วยกันลดการใช้พลังงานทุกคน ค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุนวิจัยก็ไม่ต้องเสีย แถมได้ผลดีและเร็วด้วย อยากขอร้องให้ช่วยกันทุก ๆ คนและทุก ๆ ทางครับ ใครมี idea อะไรดี ๆ ช่วยกันเสนอแนะด้วยครับ โดยเริ่มต้นจากคณะ/หน่วยงาน หรือใครก็ได้ที่ได้พยายามทำแล้วและประสบความสำเร็จ ช่วยเล่าวิธีการให้ผู้อื่นทราบบ้างครับ ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร