โครงการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา : องค์กรต้นแบบทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

    ตามที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์มติชนและวารสารของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ในเรื่อง สถาบันพัฒนาผู้บริหารเปิดมิติใหม่ให้บริการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับบุคคลทั่วไป ทางด้านการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Matrix Organization) การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Scorecard) การใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารและการฝึกอบรม การสร้างภาวะผู้นำ และการจัดภูมิทัศน์ นั้น วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนปากพลี   อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก แจ้งความประสงค์ขอศึกษาดูงานในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จำนวน 11 คน สถาบันฯ  มีความยินดีต้อนรับคณะดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.159
เขียนเมื่อ 
น่าจะเอา การปฏิบัติ ที่ต่างจากความคุ้นเคยเดิมๆ ที่ปฏิบัติจริงใน สพบ. เอามาเล่าลงบล็อก    ถ้าจะให้ดี ให้คนของ สพบ. สัก ๑๐ คน   เขียน บล็อก ของตนเอง   เล่าโดยอิสระ ก็จะเห็นความเป็น LO โดยการปฏิบัติจริง    มิฉนั้นคนจะสงสัยว่าเป็นราคาคุย  ราคาทฤษฎี ไม่ใช่ราคาปฏิบัติจริงนะครับ