KM and user involvement

วิธีการกลยุทธ์ KM; codification and personalization

ในด้านการพัฒนาระบบ วิธีการของหน่วยงานผมนำมาใช้พอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ 2แนวทางในการมองวิธีการ รวมถึงปัญหาที่เกิดและ project ที่เกิดในส่วนนี้ที่ผมเองมองว่าไม่สำเร้จเท่าที่ควรวิธีการคือ..1.codification ; การเข้ารหัสกล่าวคือเป็นการลงทุนอย่างจริงจังต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนการสอนในองค์กร เป้าหมายคือเชื่อมโยงคนผ่านการใช้ความรู้และcomputer แต่ก็ประสบปัญหาครับ ท่านอาจไม่เห็นภาพ จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆ เช่น virsual classroom (VCR) มีการพัฒนามากมายงบประมาณคงไม่น้อย แต่ผลกลับพบว่าไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ อาจารย์เองก็ไม่ได้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเลย นักศึกษาเองก็ไม่ได้นำมาใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่เห็นชัดและชี้ประเด็นได้เลยคือ เวลามีการคิดและพัฒนานวัตกรรมต่างๆมักเกิดจากคนแค่กลุ่มเดียว แต่เมื่อนำมาปฏิบัติจริงได้นำมาใช้กับคนหมู่มากแต่ไม่ได้อธิบายหรือแม้แต่ถามความคิดเห็นuser ก่อนที่จะทำการเริ่มระบบ จริงๆผมเองมอง technology เป็นแค่เครื่องมือช่วยในการเลื่อนไหลของความรู้เท่านั้นเองนะ แต่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับ ที่แน่ๆต้องสร้างข้อ2 นี้ไปด้วยแล้วทำข้อ1. ที่กล่าวมาน่าจะดีขึ้นคือ personalization ; เข้าสู่ตัวบุคคล ในส่วนตัวผมเองคิดว่าคงต้องฝังลึกไว้ในจิตใจเลยละถึงจะได้เนื้อแท้ออกมา ต้องยอมรับว่า ความรู้เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำให้ชัดเจนได้ยาก อีกอย่างยิ่งความรู้ที่สำคัญยิ่งเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนได้ยาก(Tacit) อีกยิ่งวัดคุณค่าที่แท้จริงของความรู้เป็นนามธรรมยิ่งยากใหญ่ หากสร้างให้เข้าใจสิ่งนี้ได้การเข้ามามีส่วนร่วมหรือแม้แต่มีส่วนพัฒนาระบบของ user จะเกิดขึ้นแน่ๆครับ

อีกประเด็นที่เป็นปัญหาแม้แต่ในPSUก็เกิด ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่หรือแม้แต่การพัฒนาระบบ information systemคือไม่ทำอย่างต่อเนื่องทำแล้วหยุดแล้วไปจับชิ้นอื่นต่อในลักษณะของคนจับจดหรือสมาธิสั้น อันนี้ผมว่าเป็นทั้งuser และ developer เลยละ อันนี้ผู้บริหารคงต้องมีนโยบายและการควบคุมที่ชัดเจนมากกว่านี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge management

คำสำคัญ (Tags)#ict

หมายเลขบันทึก: 2690, เขียน: 19 Aug 2005 @ 10:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)