การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับชาวนา (๒๓)_2


               
  ภาพที่  113  แตนเบียนไดรอินิคเข้าดักแด้
  ภาพที่  114  เพลี้ยถูกแตนเบียนไดรอินิค ทำลาย
 

               
  ภาพที่  115  แตนเบียนไดรอินิค
  ภาพที่  116  แตนเบียนไมม่า
 

               
  ภาพที่  117  แตนเบียนอนากรัส
  ภาพที่  118  แตนเบียนไข่โอลิโกชิตา
 
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน

                
  ภาพที่  119  ไข่เพลี้ยถูกทำลายเป็นสีส้ม  ขุ่น  และ ดำ
  ภาพที่  120  เพลี้ยถูกราเขียวทำลาย
 

                
  ภาพที่  121  เพลี้ยถูกราขาวทำลาย
  ภาพที่  122  มวนเขียวดูดไข่เพลี้ย
 

                
  ภาพที่  123  แมงมุมกินเพลี้ย
  ภาพที่  124  แมงมุมกินเพลี้ย
 
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน  (ต่อ)

               
  ภาพที่125 ไข่เพลี้ยหลังจากถูกมวนเขียวดูด
  ภาพที่  126  แมงมุมกินเพลี้ย
 

               
  ภาพที่  127  แมงมุมกินเพลี้ย
  ภาพที่  128  ตัวเต็มวัยแตนเบียนกินเพลี้ย
 

              
  ภาพที่  129  แมลงปอกินเพลี้ย
  ภาพที่  130  มวนจิงโจ้น้ำกินเพลี้ย
 
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน  (ต่อ)

              
  ภาพที่  131  มวนจิงโจ้น้ำกินเพลี้ย
  ภาพที่  132  ตัวอ่อนด้วงเต่ากินเพลี้ย
 

               
  ภาพที่  133  ด้วงเต่ากินเพลี้ย
  ภาพที่  134  แมงมุมกินเพลี้ย
 

                
  ภาพที่  135  แมงมุมกินเพลี้ย
  ภาพที่  136  จิ้งหรีดหนวดยาว
(Metioche  vittaticolis  Stal)
 
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน  (ต่อ)

                
  ภาพที่  137  ด้วงก้นกระดก
(Paederus  fuscipes  Curtis)
  ภาพที่  138  ด้วงดิน 
(Ophionea  ishii  ishii  Habu)
 

               
  ภาพที่  139  ด้วงเต่า 
(Micraspis  discolor)
  ภาพที่  140  ตั๊กแตนหนวดยาว
(Concephalus  longipenis)
 
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน  (ต่อ)

                 
  ภาพที่  141  แตนเบียนอิเลนลัส
  ภาพที่  142  แตนเบียนโกนาโตเชอรัส
 

               
  ภาพที่  143  แตนเบียนโกนิโอซัส
  ภาพที่  144  แตนเบียนแซมโธพิมปล้า
 

              
  ภาพที่  145  แตนเบียนเต็ทตระสติคัส
  ภาพที่  146  แตนเบียนเทเลโนมัส
 
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน  (ต่อ)

               
  ภาพที่  147  แตนเบียนสตีโนบราคอน
  ภาพที่  148  แตนเบียนอะนากรัส
 

                
  ภาพที่  149  แตนเบียนโอลิโกซิต้า
  ภาพที่  150  มดคันไฟ
 

                 
  ภาพที่  151  มวนเขียวดูดไข่
  ภาพที่  152  มวนจิงโจ้น้ำกลาง
 
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน  (ต่อ)

                
  ภาพที่  153  มวนจิงโจ้น้ำ 
(Microvelia  douglasi  atrolineata
  Bergroth)
  ภาพที่  154  มวนเพชฌฆาต
(Polytoxus  sp.)
 

           
  ภาพที่  155  แมงมุมเขี้ยวยาว
(Tetragnatha  spp.)
  ภาพที่  156  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
(Oxyopes  sp.)
 
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน  (ต่อ)

              
  ภาพที่  157  แมงมุมสุนัขป่า
(Lycosa  pseudoannulata)
  ภาพที่  158  แมลงปอเข็ม
(Agriocnemis  femina  femina)
 

   
  ภาพที่  159  แมลงวันตาโต
(Pipunculus  sp.)
     
ฉ – 3   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องตัวห้ำตัวเบียน  (ต่อ)

                
  ภาพที่  160  เพลี่ยกระโดยสีน้ำตาล
(Nilaparvata  lugens)
  ภาพที่  161  อวัยวะวางไข่แหลมยาว
 

               
  ภาพที่  162  ไข่เพลี้ยฝังตัวในกาบใบข้าว
  ภาพที่  163  ไข่เพลี้ยปกติสีเหลืองใส
 

    
  ภาพที่  164  ตัวอ่อนมี  5  ระยะ
     
ฉ – 4   ชุดภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่องแมลงศัตรูข้าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)