AAR การประชุมวิชาการครั้งที่ 18

AAR การประชุมวิชาการครั้งที่ 18


          การประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ของ สคส. จัดที่โรงแรมกานต์มณี  ประดิพัทธ์   เมื่อวานนี้ (18 ส.ค.)   เป็นการเล่าเรื่องการจัดการความรู้ตามธรรมชาติของชุมชนอาคารสงเคราะห์อยุธยา


          นี่คือผลของการจัดการความรู้แบบ “ไม่รู้ตัว” จนเวลานี้กลายเป็นชุมชนต้นแบบ   เป็นต้นแบบเรื่องอาคารสงเคราะห์,   เรื่องบ้านมั่นคง,   บ้านเอื้ออาทร   ที่นี่คือต้นแบบ   มีต่างประเทศมาดูงานด้วย


          เป็นชุมชนที่มี 68 ครัวเรือน   บนพื้นที่ 2 ไร่ครึ่ง   พัฒนาจากสภาพสลัมเป็นชุมชนที่แม้จะอยู่กันหนาแน่น   แต่ก็มีพื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะร่วมกัน


          การอยู่กันอย่างหนาแน่นกลายเป็น “โอกาส” ในการรวมกลุ่ม   ทำกิจกรรมร่วมกัน   การทำกิจกรรมนี่แหละครับคือ “การเรียนรู้ร่วมกัน” และการ ลปรร. (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ผ่านการปฏิบัติ   ที่เป็นหัวใจของ KM   เพราะว่าแม้จะอยู่กันอย่างหนาแน่นก็ฉลาดที่จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เป็นพื้นที่สาธารณะ เอาไว้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน   นี่คือเครื่องมือสำหรับให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน    นี่คือความรู้ใหม่อย่างหนึ่งที่ผมได้จากการฟังการประชุมวิชาการครั้งนี้


          มีการ ลปรร. ข้ามรุ่น   คือรุ่นใหญ่กับรุ่นเด็ก   ผ่านกิจกรรม “ประวัติศาสตร์ชุมชน” ที่สนับสนุนโดย สกว.ท้องถิ่น


          ความรู้ที่ได้ถูกกลั่นกรองและนำเสนอแบบ internalize (ในวงจร SECI) ใหม่เข้าไปในละครสั้นและภาพวาด   ที่เด็ก ๆ เป็นผู้แสดงและวาด   ผู้ดูคือคนในชุมชน


          นี่คือ KM ที่เรียกได้ว่า “สุดยอด”   เพราะมีการใช้ศิลปะเข้ามาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ด้วย   โดยมี “คุณอำนวย” คือครูมานัส  ปิยะวงศ์


          วิทยากรมีความน่าประทับใจทั้ง 3 คน   คือคุณเจริญ  ขันธรูจี   ผู้นำชุมชน  จบแค่ ป.4 แต่ความรู้เพียบ   สุภาษิต  โคลงกลอนเพียบและเป็นวิทยากรประธานชมรมต่าง ๆ มากมาย   รวมทั้งเป็นแกนนำของโครงการเมืองน่าอยู่ภาคกลางของ สสส. ด้วย
         
          ครูมานัส  ปิยะวงศ์   เป็นคนในชุมชนคนแรกที่เรียนจบปริญญาตรีและอยู่ในชุมชน  รักชุมชน   ทำงานสาธารณะเพื่อชุมชนมากมายอย่างน่าชื่นชม
         
          คุณเบญจมาศ  ปรีดาชม  อายุ 20 ปี   ถือเป็น “รุ่นเด็ก” ของชุมชน   เวลานี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี   เป็น 1 ใน 4 แกนนำรุ่นเด็กที่กำลังทำโครงการประวัติศาสตร์ชุมชนอยู่


          ตอนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน   ผมได้รับฟังความยากลำบากในการทำงานเป็นผู้นำชุมชนแบบนี้จากปากวิทยากรทั้ง 3   โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากคนภายในชุมชนเอง


          ท่านที่พลาดโอกาสร่วมรายการนี้ยังมีโอกาสครับ   โดย
1.      สคส. จะจัดทำ VCD การประชุมนี้จำหน่าย
2.      เราจะเชิญแกนนำของชุมชนอาคารสงเคราะห์อยุธยามาร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้  วันที่ 1 – 2 ธ.ค.48

 

                 

       คุณเจริญ  ขันธรูจี                       ครูมานัส  ปิยะวงศ์   และคุณเบญจมาศ  ปรีดาชม

 

 

                                      

                                              บรรยากาศการประชุม


วิจารณ์  พานิช
    19 ส.ค.48
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)