ดิฉันลองสร้างแผนภาพของการเป็นสมาชิกชุมชนบล็อกของบล็อกที่ดิฉันมีอยู่ ก็ได้ภาพดังที่ท่านเห็นด้านบนนี่แหละคะ

ปัจจุบัน ดิฉันมีบล็อกอยู่ทั้งหมด 3 บล็อกด้วยกันคะ คือ

จะเห็นได้ว่าแต่ละบล็อกของดิฉันมีวัตถุประสงค์จุดยืนที่ชัดเจน ข้อดีที่เด่นชัดมากสำหรับการมีวัตถุประสงค์ของบล็อกที่ชัดเจน คือ บล็อกของท่านสามารถเข้าร่วมกับชุมชนเฉพาะด้านได้เป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์หลักของชุมชนนั้นๆ

ที่นี่มาดูว่า บล็อกของดิฉันอยู่ในชุมชนบล็อกใดบ้าง

  • เป็นชุมชนบล็อกเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการความรู้ของนศ.ป.โท ที่ดิฉันสอนอยู่
  • บล็อกของดิฉันที่อยู่ในชุมชนนี้ คือ http://think.gotoknow.org
  • ดิฉันรวมบล็อกที่ดิฉันบันทึกประสบการณ์และความรู้ในสองเรื่องเข้าด้วยกัน คือ
  • เป็นชุมชนบล็อกเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ GotoKnow.org ซึ่งมีบล็อกของนักศึกษาปี 4 ที่มาช่วยเขียนเทคนิคการใช้รวมอยู่ด้วย
  • บล็อกของดิฉันที่อยู่ในชุมชนนี้ คือ http://tutorial.gotoknow.org
  • เป็นชุมชนบล็อกของ 9 CoPs plus Office in NU
  • ดิฉันใส่สีเหลืองไว้ เพราะเป็นชุมชนที่ดิฉันไม่ได้สร้างขึ้นเองคะ ผู้บริหารชุมชนนี้เขาเชื้อเชิญมาให้ดิฉันเป็นสมาชิกชุมชนบล็อกของเขาคะ

ท่านมองภาพแล้วก็คงจะเริ่มเห็นความเป็น Social-network หรือ Multi-COPs ของบล็อกดิฉันนะคะ จุดเด่นด้านนี้จะเหนือกว่า http://Blogger.com นะคะ ของเขาจะเป็นไปในรูปแบบของ หนึ่งบล็อกแต่เขียนได้หลาย users อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ที่เราได้ศึกษามาก่อนพัฒนาระบบ แต่ดิฉันมองว่า การเป็น Multi-COPs มีประโยชน์กว่า Multi-users นะคะ เพราะจะเป็นการเปิดช่องให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ได้หลายต่อจากบล็อกอันเดียวกัน เช่น บล็อก http://tutorial.gotoknow.org ของดิฉัน สามารถกระจายความรู้ไปยังชุมชนบล็อกอื่นได้ถึง 3 ชุมชนด้วยกัน คือ http://howto.gotoknow.org, http://developers.gotoknow.org และ http://nuqakm.gotoknow.org

บล็อกของท่านละคะ เกิดเป็น Social-Network หรือยังคะ ลองเขียนภาพแล้วมา share กันดูนะคะ

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ