เมื่อผิดพลาด... จึงแก้ไข

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปรับปรุงแก้ไขกำหนดค่าระดับเป้าหมาย (ตารางอิสรภาพ)

         หลังจากได้กำหนดค่าระดับเป้าหมาย (ตารางอิสรภาพ) ไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ได้ให้อาจารย์พรสกล  ณ ศรีโต ช่วยดูให้ และได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของสมรรถนะย่อย และค่าระดับเป้าหมายต่าง ๆ

         ดูได้ที่... http://gotoknow.org/file/sobopochumphon/Test1%20KM.xls

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SOBOPOCHUMPHONความเห็น (0)